Kondenzator snage 200 pF napunjen je na potencijalnu razliku od 100 volti. Tada su njegove ploče spojene paralelno s drugim kondenzatorom i razlika potencijala između ploča pada na 60 volti. Koliki je kapacitet drugog kapaciteta?


Odgovor 1:

Primijenimo jednadžbu kondenzatora:

Q = C. V

Gdje je Q naboj, C kapacitet i V napon.

Q0 = C0. V0, gdje je C0 200pF, a V0 100V

Kad spojimo kondenzatore paralelno, jednaki smo naponu na dva, dakle:

V = Q / C ==> Q0 ′ / C0 = Q1 / C1

Gdje je Q0 'naboj na 200pF kondenzatoru nakon povezivanja drugog, a Q1 i C1 homologni.

Znamo i da se ukupni trošak čuva, tako da:

Q0 = Q0 '+ Q1

A znamo da je Q0 '= C0. V1, gdje je V1 = 60V

Imamo tri jednadžbe i tri nepoznanice Q0 ', Q1 i C1. Možete ići naprijed i riješiti ga, a zatim udariti u vrijednostima konstanti.

Sretno!