pad 4 kako postaviti trgovinske rute


Odgovor 1:

Prvo ćete morati imati barem rang jednog od prednosti lokalnog vođe. Sljedeće u načinu radionice označite naseljenika (možete koristiti i pratitelje ako su dodijeljeni naselju), a zatim ćete na dnu izbornika radionice vidjeti opciju za dodjeljivanje naseljenika za dobavljača. Pritisnite odgovarajuću tipku / tipku i dodijelite ih drugoj ako imate naselja.

U jednoj od svojih igara imao sam stotine dobavljača koji su vodili rute, nisam obraćao pažnju na razne vodiče za učinkovite rute, samo sam želio da se moj Commonwealth osjeća živim s trgovcima koji trče cestama.