Kako možete opisati razliku između molova i grama?


Odgovor 1:

Mol je specifična količina plina, 22,4 litre pri standardnoj temperaturi i tlaku. Tako se događa da je masa ove količine zbroj sastojaka atomske mase, izražen u gramima. Dakle, plinoviti kisik, O2, ima dva atoma kisika po molekuli, svaki s atomskom masom od približno 16, za molekularnu masu od 32. Moli kisika bi stoga imali masu od 32 grama. Krt lakših plinova, na primjer vodik H2, imao bi samo masu od 2 grama.

Dakle, mol je zapreminska količina.

Gram je jedinica mase. U sustavu SI, gram je masa jednog mililitara vode.


Odgovor 2:

Gram je jedinica mjere mase u SI sustavu. To je dobra mjera količine "stvari" s nečim. Gram željeza i gram vode teže jednaku količinu. Ali zauzimaju različite količine zbog svoje različite gustoće.

Krtica je nešto od broja. Svi znamo što je desetak krafni (12). Ili stotinu dolara (100 dolara). Krtica je vrlo velik broj nečega.

602.214.085.774.000.000.000.000 da budemo precizni. Ili što preciznije mogu. Možda sam upisala previše nula.

Zaključno, oba mola i grama mjere količinu stvari. Ali u različitoj vagi.

Moglo bi se reći "Imam mol molekula vodika (H2)."