Kako pišete razliku između 'त' i 'ट', 'न' / 'ण' / 'ञ' i 'ङ', 'श' i 'ष' na engleskom?


Odgovor 1:

Možete slijediti fonetsku englesku pismo, kao u knjigama ISKCON-a (Međunarodnog društva za svjesnost Krišne) poput Bhagavadgite.

Ovo je iz Prve knjige Samskrt sir Ramakrishna Gopal Bhandarkar. Sličan skripta nalazimo u rječnicima koje su napisali Sir Monier Williams ili Sri Vaman Sivaram Apte, Max Muller itd.