Kako se može prepoznati razlika između nesigurnosti i ljubavi?


Odgovor 1:

Budući da ste u dugoročnom braku, osporavam vašu tvrdnju.

Moje iskustvo ljubavi bilo je to što je oboje učinilo jačim i sigurnijim, a ne slabijim i nesigurnim. Prava ljubav daje sinergiju, pri čemu 1 + 1 ne odgovara 2, više je 4 ili 10 ili 1783, ili beskonačnost.

Ako se osjećate slabo i ranjivo, tada u vašoj vezi treba sve više raditi.