kako dodati referentnu liniju u tablicu


Odgovor 1:

Iz Google pretraživanja: Povucite i ispustite Target na gumb s detaljima na polici s oznakama. Uredite svoj referentni redak i promijenite padajući meni "Vrijednost" da biste koristili SUM (Cilj). Možete postaviti agregaciju koja odgovara podacima, tj. Minimum ili Maximum i dodati prilagođenu oznaku poput "Cilj". 18. studenog 2016