kako unovčiti ček preminulog supružnika


Odgovor 1:

Nisam bankarski profesionalac, ali evo mog mišljenja.

Rekao bih da ako je ček "zajednički" plativ mužu i ženi, a namjera mu je položiti na račun koji je "samo" pod muževim imenom, muž treba izričito dopuštenje supruge da uzme ono što je zajedničko njihovo.

To dopuštenje naziva se potvrdom.

Žena bi suprugu trebala potpisati ček.

Potpis muža nije potreban. Ne trebate potpis za polaganje novca na vlastiti račun.


Odgovor 2:

Ako se riječ "i" pojavi između dva imena, oba moraju potvrditi provjeru. ("I / ili" tretira se kao "i".

Ako se riječ "ili" pojavi između dva imena, bilo koja može potvrditi provjeru.

Ako se između dva imena ne pojavi poveznica, oba moraju potvrditi provjeru.

Jednom odobren, ček se može položiti na bilo koji račun u vlasništvu supružnika ili bilo koji račun u zajedničkom vlasništvu.


Odgovor 3:

Tehnički da, ali u praksi mnogi blagajnici toga nisu svjesni i banke imaju pragmatičan pristup za predmete koji nemaju visoku vrijednost. Velika većina čekova ne provjerava se ni na koji način, čak ni za potpise, i prolazi se ravno pod uvjetom da račun ima sredstva. Banke prihvaćaju rizik gubitka jer su uštede troškova zbog neprovjeravanja svake stavke znatne.


Odgovor 4:

Ček koji se plaća dvama primateljima moraju potpisati oba primatelja radi obrade ili se mora položiti na zajednički račun oba primatelja. Ništa drugo ne bi učinilo.

Odgovor o bankomatu? To može biti slučaj u banci te osobe jer oni mogu imati nesavjesne šaltere koji obrađuju depozite na bankomatima. Ali uvjeravamo vas da to nigdje drugdje nije slučaj.


Odgovor 5:

Nisam potpisao svoj ček (zaboravio sam) i mogao sam položiti ček napravljen nekom drugom na bankovni račun treće osobe (bez da je ikako potpisan) na bankomatu. Polog u bankomatu nije ljepljiv kao što su udaljeni polog i šalteri u bankama. Ako ga položite u bankomat, trebali biste biti dobro.


Odgovor 6:

Bez obzira koliko ima vlasnika na bankovnom računu, ako se koristi riječ "i", da, obojica moraju potpisati.

Ako se koristi riječ "ili", može se potpisati.


Odgovor 7:

Ključna riječ postoji "i" tako tehnički da je "da".