kako promijeniti pozadinsku sliku div koristeći javascript


Odgovor 1:

Pozadinu div možete postaviti pomoću svojstva jquery css, pogledajte dolje

Uzorak koda za postavljanje div pozadine pomoću Jquery

Ovdje se pojavljuje pozadinska slikaUzorak koda za postavljanje pozadine div koristeći JavaScript

Ovdje se pojavljuje pozadinska slika
Odgovor 2:

Pretpostavite dolje navedene stvari kao svoju html sintaksu koja opisuje div.

Ovo su neke stvari unutar tih oznaka

Sada u Javascriptu.

Sada koristim Jquery

$ ('# mybox'). css ('background-image', 'url (yourimagelocation)');

Ovo je samo jedan od načina za to. Također, provjerite imate li neki sadržaj unutar svog div-a ili odredite visinu i širinu div-a pomoću css-a. Inače, div uopće neće biti vidljiv.

Nadam se da je ovo pomoglo hvala