kako promijeniti njuh na redditu


Odgovor 1:

Njuh na redditu je individualan po podreditu. Da biste promijenili svoj ukus, na subreditu koji korisnicima omogućuje promjenu vlastitog osjećaja jednostavno pronađite svoje korisničko ime na bočnoj traci. Pokraj vašeg korisničkog imena nalazi se tekst koji kaže ("promijeni njuh"), kliknite to. Otvorit će se prozor s opcijama ako biste mogli promijeniti svoj njuh na tom podreditu.


Odgovor 2:

Da biste promijenili svoj ukus, na subreditu koji korisnicima omogućuje promjenu vlastitog osjećaja jednostavno pronađite svoje korisničko ime na bočnoj traci. Pokraj vašeg korisničkog imena nalazi se tekst koji kaže ("promijeni njuh"), kliknite to. Otvorit će se prozor s opcijama ako biste mogli promijeniti svoj njuh na tom podreditu.