kako opisati šesterokut


Odgovor 1:

Ako krug opisuje šesterokut, šesterokut se uklapa u krug tako da svaka od njegovih šest točaka dodiruje krug. Polumjer kružnice je polumjer šesterokuta gdje 6 točaka leži na kružnici. Podijelite puni krug. Od 360 stupnjeva sa 6 točaka jednako je šest kutova jednakih 60 stupnjeva svaki na šesterokutu sa svakom stranicom jednakom 10 metara. Prema tome, 6 spojnih točaka na šesterokutu imaju duljinu od 10 metara, dakle 6 × 10 m = 60 m za obod.


Odgovor 2:

Analizirajmo scenarij kako slijedi:

Zbroj unutarnjeg kuta pravilnog n obostranog mnogougla = (2n-4) x 90

Prema tome, jedan unutarnji kut pravilnog šesterokuta = [(2x6–4) 90] / 6 = 120 °

Ako vrhove mnogougla povežemo dijagonalama, nastaje 6 trokuta. Svaka dijagonala presijeca 120 ° i tako nastaju dva kuta od 60 ° trokuta.

Drugi kut trokuta u blizini središnjeg "središta" dijagonala = 360 ° / 6 = 60 °

Stoga su svi trokuti jednakostranični.

Stranica šesterokuta = Stranica trokuta = polumjer opisane kružnice = 10 m

Opseg = 6 x 10 = 60 m

Odgovori: Opseg šesterokuta = 60 m


Odgovor 3:

Šesterokut se također može smatrati 6 jednakostraničnih trokuta, svi s vrhom u središtu spomenutog kruga. Sad bi stranice trokuta sve morale biti 10 metara, a prema svojstvima jednakostraničnih trokuta, 6 baza bi također bilo 10 metara, tako da bi opseg bio jednak 6 baza, tako da bi opseg bio 60 metara. Jesi li slijedio to Ok?


Odgovor 4:

Kad opišete krug oko šesterokuta, tada izvučete polumjere od središta kružnice do svake točke vrha šesterokuta. Na kraju ćete dobiti 6 jednakostraničnih trokuta gdje je stranica šesterokuta sada 10 metara. Dakle, opseg šesterokuta je 6 x10 ili 60 metara.

matematičke stijene


Odgovor 5:

Duljina jedne stranice šesterokuta jednaka je polumjeru kruga, pa je ukupni iznos 60 metara.

Da biste vidjeli kako to funkcionira, razmislite o šesterokutu izgrađenom od 6 jednakostraničnih trokuta.


Odgovor 6:

60 metara